Ga naar de inhoud

Zaterdag 25 december 2021 (Eerste Kerstdag)

09.30 uur prop. J. v. Vliet te Uddel (alleen online!)
19.00 uur kinderkerstfeest zondagsschool (alleen online!)
Zingen voor de dienst: Lofzang van Maria : 1 en Lofzang van Maria: 2.
Organist: dhr. Jacquo Theunisse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: GZB; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.