9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bediening Heilige Doop)
18.30 uur Kerstfeestviering van de zondagsschool.
Zingen voor de dienst: Vanaf 9.15 (!!) uur zingen we enige kerstliederen. Probeer daar ook op tijd voor te zijn!
Collecte: De tweede collecte (bij de uitgang) van de eerste kerstdag is bestemd voor de G.Z.B. Uit een hart vol dankbaarheid mogen God onze gaven geven!
Oppas: Op D.V. 25 dec. a.s. verzorgen `s morgens mevr. Marjan Koorevaar- van Spengen en Linda Korevaar de oppas; en tijdens het zondagsschoolkerstfeest Wilma Koorevaar en Anne Mourik.