18.30 uur Kerstfeestviering van de zondagsschool.
Collecte: Met het kerstfeest van de zondagsschool is de collecte bestemd voor de actie “de Wegwijzer”. Dat is een actie om geld te werven voor de toerusting van kinderen in Oost-Europa. Het betreft een gezamenlijke actie van de stichting “Hulp Oost-Europa” en de “Zondagsscholenbond”.
Oppas: Jacoline Korevaar en Paola van der Wal verzorgen de oppas.