Ga naar de inhoud

Vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag)

19.30 uur Prop. H. Boele te Gouda
Zingen voor de dienst: Ps. 22: 1.
Organist: dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de Kerk; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

Download: