Ga naar de inhoud

Vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag)

19.30 uur ds. G.C. de Jong te Sliedrecht
Zingen voor de dienst: Ps. 22: 1.
Organist: dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: algemene Middelen van de Kerk; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.