In de morgendienst van de Palmzondag hoopt mevr. Gerdina van Dijke- de Deugd belijdenis te doen van het geloof. Zij zal dan ook worden gedoopt. De aannemingsavond vindt op D.V. 5 april plaats. Wij danken God, omdat Hij mevr. Van Dijke dit voornemen in het hart gegeven. Wij bedenken, dat er veel is waar zij betrekkelijk eenzaam haar weg in moet vinden. Wij proberen mee te leven met haar. Wij bidden voor haar. Jezus vroeg na Pasen (en ook na de verloochening waar Petrus zich aan schuldig gemaakt had): “Hebt u Mij lief?” (Joh.21:16). Petrus durfde er zo regelrecht geen “Ja” op te zeggen. Petrus had zijn lesje geleerd. Maar toen legde hij het met eerbied helemaal weer bij de Heere Jezus terug: “Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd” (Joh.21:17). Zo mag u, mevr. Van Dijke, u ook aan uw Heiland toevertrouwen!