Ga naar de inhoud

Nieuwjaarsdienst 1 januari 2020

09.30 uur Prop. D.A. Burggraaf te Arkel
Zingen voor de dienst: Ps. 23: 1.
Organist: dhr. Jacquo Theunisse.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; tweede rondgang: Algemene Middelen van de kerk. Heel hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen.
Oppas: mevr. Linda Theunisse en Anna Lisa Hofman.