18.30 uur kerstfeestviering van de zondagsschool
Collecte: De collecte is voor een project van de Herv. Zondagsscholenbond voor kinderbijbels voor Malawi.
Oppas: Marleen Korevaar en Lida Mourik verzorgen de oppas.