Ga naar de inhoud

Kerkdienst

Voor de morgendienst (belijdenisdienst) van DV 9 mei worden de familieleden en kennissen van de belijdeniscatechisanten uitgenodigd. Voor de avonddienst de gemeenteleden van groep 2. Aanmelden voor deze diensten kan tot uiterlijk donderdag 6 mei via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker. Bij de aanmelding graag aangeven naar welke dienst(en) de voorkeur uitgaat.