Ga naar de inhoud

Kerkdienst

Van overheidswege is bepaald dat de kerkdiensten per 1 juni en 1 juli weer ‘opgestart’ konden worden. Opgestart? Waar zijn we dan de afgelopen maanden mee bezig geweest? Gelukkig zijn de diensten gewoon doorgegaan, zij het in een wat andere vorm. En die mogen nu weer een andere gestalte gaan krijgen. Zo ook in onze gemeente. Op de site en met een inlegvel in de kerkbode houden we u op de hoogte. Op de site en met een inlegvel in de kerkbode houden we u op de hoogte.

Lees het gebruiksplan