Ga naar de inhoud

Kerkdienst

Voor de avonddienst op Goede Vrijdag en voor de diensten van zondag 4 april (1e Paasdag) worden de gemeenteleden van Groep 1 uitgenodigd. Aanmelden voor deze diensten kan tot uiterlijk woensdag 31 maart via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch via Herber Bikker. Bij de aanmelding graag aangeven naar welke dienst(en) de voorkeur uitgaat.