Ga naar de inhoud

Kerkdienst

Van overheidswege is aangegeven dat er weer kerkdienst gehouden mag worden, zij het met inachtneming van de voorschriften. Voor ons kerkgebouw betekent dit, dat er na 1 juli ca. vijftig gemeenteleden onze diensten kunnen bijwonen; predikant, ouderling van dienst, diaken en organist niet mee gerekend. Elke kerk dient een gebruiksplan op te stellen, waarin staat hoe een en ander geregeld gaat worden. De kerkenraad heeft aan de kerkrentmeesters gevraagd om hierover na te denken en met een plan van aanpak te komen. Er zijn verschillende hobbels te nemen. Vragen die zich aandienen:
– Hoe vindt nodiging plaats naar de gemeente om de beschikbare plaatsen te verdelen;
– Hoe gaan we om met de kwetsbare groepen;
– Doop en avondmaal, hoe kunnen we die op waardige wijze vieren;
– Hoe houden we de lofzang gaande, terwijl we eigenlijk niet mogen zingen;
– Wanneer kunnen we de belijdenisdienst houden;
– Wel of geen kinderoppas.
U ziet dat er verschillende dilemma’s moeten worden overwonnen. We vragen uw voorbede zodat we in wijsheid een weg mogen vinden die tot zegen van onze gemeente mag zijn.