Ga naar de inhoud

Kerkdienst

In de afgelopen weken is gebleken dat er wekelijks nog ruimte was in de kerk na het sluiten van de aanmeldingstermijn. Daarom heeft de kerkenraad besloten met ingang van 23 augustus het aantal groepen terug te brengen van 3 naar 2. Groep 3 verdwijnt en deze gemeenteleden zullen verdeeld worden over de groepen 1 en 2. Groep 1 bestaat dan uit de gemeenteleden wonend aan de Donkseweg, de Brandwijksedijk, de Ammersekade, de Kerkweg en Brandwijk nieuwbouw-West (nieuwe bouw). Groep 2 bestaat dan uit de gemeenteleden die wonen aan de Damseweg, de Gijbelandsedijk en de Brandwijkse nieuwbouw-Oost (oude bouw). Op zondag 23 augustus zijn de gemeenteleden van Groep 1 welkom in de kerk ( aanmelden uiterlijk do 20 aug.), groep 2 wordt uitgenodigd voor zondag 30 augustus (aanmelden uiterlijk donderdag 27 aug.). Bij de aanmelding graag aangeven of de voorkeur uitgaat naar de morgendienst of de avonddienst. Dit kan via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl. Telefonisch aanmelden mag ook bij Herber Bikker.