Ga naar de inhoud

Kerkbezoek en aanmelding

Op het moment van schrijven van deze kerkbode (ma. 13 sept.) is nog niet precies bekend of er ook voor het aantal bezoekers van onze kerkdiensten versoepelingen komen. Mocht dit zo zijn, dan maken we u dat bekend op onze site. Vooralsnog het ‘(ab)normale’ rooster. Zondag 26 sept. zijn de gemeenteleden van gr. 2 uitgenodigd. Graag uiterlijk donderdag 23 september aanmelden via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl (of telefonisch bij Herber Bikker op 06-50268016).