Ga naar de inhoud

Kerkbezoek en aanmelding

Op DV zondag 19 september is het startzondag. Alle tieners en JV-ers van de gemeente kunnen zich aanmelden om de morgendienst in de kerk te bezoeken. Zij hebben aansluitend aan de dienst een preekbespreking. Daarnaast zijn op deze startzondag de gemeenteleden van Groep 1 welkom om de morgendienst of de avonddienst bij te wonen. Gemeenteleden van groep 2 kunnen zich ook aanmelden, als er plaats is wordt u ingedeeld. Graag uiterlijk donderdag 16 september aanmelden via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl (of telefonisch bij Herber Bikker op 06-50268016).