Op DV zondag 27 juni zijn de gemeenteleden van groep 2 welkom. Graag uiterlijk donderdag 24 juni aanmelden via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker.