Ga naar de inhoud

Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft nagedacht over de manier waarop we toch weer het Heilig Avondmaal kunnen vieren. De eerstvolgende avondmaalsviering is op D.V. 22 november. Besloten is om die zondag zowel in de morgendienst als in de avonddienst de maaltijd te houden. Voor de morgendienst worden de belijdende gemeenteleden uit groep 1 uitgenodigd, in de avonddienst de belijdende gemeenteleden uit groep 2. Zij die het verlangen en het voornemen hebben om aan te gaan, kunnen zich voor de dienst aanmelden (uiterlijk donderdag 19 november) via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker. Ook de praktische uitvoering zal anders zijn: u mag op uw plaats blijven en de ouderling en diaken komen langs met het brood en de wijn. Per dienst dus één nodiging. Zo hopen we toch op een eerbiedige en gepaste wijze het avondmaal te vieren. In de avonddienst zal ook de dankzegging en nabetrachting gehouden worden.