09.30 uur Prop. H.B. v/d Knijff te Stolwijk
18.30 uur Ds. H.J. Stoutjesdijk te Dordrecht
Zingen voor de dienst: Kerstliederen.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: GZB. Beide collecten heel hartelijk aanbevolen.
Oppas: mevr. Maartje den Besten en Debora v/d Graaf.