18:30 uur Kerstfeestviering van de zondagsschool.
Collecte: De helft van de collecteopbrengst is voor het werk van Jacob-Jan en Tamara Matze en de helft voor het eigen zondagsschoolwerk. Uit een dankbaar hart mogen we onze gaven geven!
Oppas: Brenda Kortlever en Mirjam Korevaar verzorgen de oppas.