Ga naar de inhoud

Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)

09.30 uur ds. W.C. Meeuse te Sliedrecht
Zingen voor de dienst: Ps. 47: 3.
Organisten: dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.