Ga naar de inhoud

Dinsdag 1 januari 2013 (nieuwjaarsdag)

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: Ps.91:7 en 8.
Collecte: De tweede collecte op de nieuwjaarsdag is bestemd voor de Algemene Middelen.
Oppas: Mevr. Jeannette Aanen-de Haan verzorgt de oppas.