De komende zondagmorgen hoopt de kleine Olivia Ria Elaine, de dochter van Klaas en Monica Otten-de Groot, te worden gedoopt. Wij bidden om een gezegende dienst. Omdat vader Klaas “vaart” was het niet zo heel gemakkelijk om een geschikte datum voor de doop van Olivia te vinden. In verband daarmee zult u het ons niet kwalijk nemen, dat we de voorbereiding voor het H.A. laten verzorgen door ds. C. Bos, de gastpredikant.