De zondagavonddienst is wat korter dan we gewend zijn. De dienst is om ongeveer half acht afgelopen, zodat degenen die dat wensen zich nog ruim bij de stille tocht t.g.v. de vier-meiherdenking aan kunnen sluiten. Ik probeer in de dienst aan het bijzondere karakter van de vierde mei ook wat aandacht te geven.