Er komt 2.748 ha. weiland van de diaconie beschikbaar voor verpachting. De diaconie gebruikt de pachtopbrengst voor diaconale doelen. De pacht wordt gegeven voor een periode van zes jaar. Het land ligt aan de Brandwijksedijk, ongeveer t.h.v. nummer 3, polder Gijbeland. Iedereen die lid/dooplid is van onze gemeente, het hoofdinkomen uit melkveehouderij haalt en nog geen land van onze diaconie pacht, kan zich inschrijven (1 inschrijving per bedrijf). Belangstellenden die het land willen pachten, kunnen voor verdere info contact opnemen met diaken G. Koorevaar. Aanmelden kan t/m. woensdag 7 maart. De toewijzing zal plaatsvinden door loting.