Wij delen u mede, dat de jaarrekening van 2012 en de begroting voor 2014 van D.V. 2-9 nov. a.s. bij diaken J.W. van de Graaf ter inzage ligt.