Bij deze “Kerkbode” treft u, als het goed is, een verantwoordend overzicht aan van de diaconie.