Wij delen u mede, dat de jaarstukken van 2010 van 19 tot 31 aug. a.s. ter inzage liggen bij diaken J.W. van de Graaf. Als u deze stukken wilt inzien, vragen wij u vriendelijk eerst even een afspraak te maken met hem.