Bij deze “Kerkbode” treft u het overzicht aan van de collecten van de Diaconie over 2017. De jaarrekening ligt van D.V. 10-14 dec. a.s. ter inzage bij diaken G. Koorevaar. Maakt u eventueel een telefonische afspraak met hem?