Ga naar de inhoud

Woensdag 4 november 2020 (dankdag)

14.00 uur Prop. C.B. Westerink te Rotterdam
19.30 uur Ds. J. Blom te Ridderkerk
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 66: 7 en Ps. 66: 8.
Organisten: De organisten van de komende woensdag zijn mevr. Annemarie Zwart en dhr. Wim Stolk.
Collecten: Er is één collecte: voor de kerk. Deze collecte willen we heel hartelijk in uw milddadigheid aanbevelen. Als we straks de bouw van de nieuwe pastorie ter hand gaan nemen, is er weer veel geld nodig. Als ieder naar draagkracht aan de Heere offert, dan kunnen we ons verheugen op en uitzien naar een mooi onderkomen voor onze toekomstige predikant. Bij de uitgang vindt u de emmer. Voor de thuisluisteraars: de app of u kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL 91 RABO 0342725025.

Download