Op D.V. do. 7 juli a.s. kunt u van 20.00-21.00 uur in de “Wegwijzer” weer terecht voor het kopen van uw collectebonnen.