Het gesprek kan plaats vinden op D.V. 8 mei van 19.00-19.30 uur. Dat is aan de pastorie.