Het gesprek kan plaats vinden op D.V. 6 febr. a.s. van 18.30-19.00 uur. Dat is aan de pastorie.