Het gesprek kan plaats vinden op D.V. 24 aug. van 19.00-19.30 uur. Dat is in de pastorie.