Het gesprek kan plaats vinden op D.V. 26 aug. a.s. van 19.00-19.30 uur. Dat is aan de pastorie.