Het gesprek kan plaats vinden op D.V. 27 mei a.s. van 19.00-19.30 uur. U kunt er zich aan de pastorie voor melden.