Ga naar de inhoud

Categorie: Zieken

Zieken

We mogen bidden voor onze zieken, de mensen die aan huis gebonden zijn en de rouwdragenden. Hun namen, moeiten en zorgen mogen we aan de Heere toevertrouwen. De woorden uit Ps. 59 mogen ons dan tot troost zijn: ‘Ik echter …

Zieken

Al onze zieken, genoemd en ongenoemd, thuis of in een zorginstelling, alsmede hun families, bidden we van harte alle sterkte en Gods troostende nabijheid toe.…

Zieken

Gemeente, laten we in onze dagelijkse gebeden onze gemeente en in het bijzonder de zieken, de rouwdragenden en de eenzamen niet vergeten. ‘Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij (Ps. 63).…

Zieken

Achter veel voordeuren blijkt heel wat zorg te zijn. Onze gedachten gaan uit naar die mensen die de kerk niet meer kunnen bezoeken wegens ouderdom of ziekte, maar het eigenlijk toch graag zouden willen. De kerktelefoon is dan een oplossing …

Zieken

M.n. met onze zieken die weliswaar niet in het ziekenhuis liggen, maar die in een zwaar traject van diverse behandelingen zitten om dan weer op de uitslagen met grote spanning te moeten wachten, leven wij hartelijk mee. Wij bidden voor …

Zieken

Zo maken er nogal wat mensen uit de gemeente veel mee. Wij dragen hen steeds op in onze gebeden en wij hopen voor hen en die hen lief zijn op Gods genadige nabijheid.…

Zieken

Dat er niemand van de gemeenteleden in het ziekenhuis ligt, betekent niet dat er geen mensen zijn die op het punt van hun gezondheid en ouderdom veel zorgen hebben. Wij bidden voor hen.…

Zieken

Er zijn sinds de vorige week geen te melden veranderingen. Wij leven met hen die veel door moeten maken heel hartelijk mee. Wij bidden voor hen.…

Ziekenbezoek

Wij willen mevr. Nel Damsteeg-Kortleve bij het wisselen van de wacht heel hartelijk bedanken voor de vele jaren dat zij trouw de zieken uit de gemeente bezocht. Toegewijd en met liefde heeft zij dat gedaan. Dhr. en mevr. Frank en …

Gedenkwaardig

Mevr. Rika de Jong-Verschoor doet al 25 jaar mee met het “Ziekenbezoek”. Mevr. Els Aanen doet al 25 jaar mee met het “Bejaardenbezoek”. Dat zijn bezigheden die zonder veel gedruis en zomaar eenvoudig gebeuren; maar die wel heel belangrijk zijn …