M.n. met onze zieken die weliswaar niet in het ziekenhuis liggen, maar die in een zwaar traject van diverse behandelingen zitten om dan weer op de uitslagen met grote spanning te moeten wachten, leven wij hartelijk mee. Wij bidden voor hen. “Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil, op Uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw belofte, terwijl ik zei: Wanneer zult U mij troosten?” (Ps.119:81 en 82).

Zo maken er nogal wat mensen uit de gemeente veel mee. Wij dragen hen steeds op in onze gebeden en wij hopen voor hen en die hen lief zijn op Gods genadige nabijheid.

Dat er niemand van de gemeenteleden in het ziekenhuis ligt, betekent niet dat er geen mensen zijn die op het punt van hun gezondheid en ouderdom veel zorgen hebben. Wij bidden voor hen.

Er zijn sinds de vorige week geen te melden veranderingen. Wij leven met hen die veel door moeten maken heel hartelijk mee. Wij bidden voor hen.

Wij willen mevr. Nel Damsteeg-Kortleve bij het wisselen van de wacht heel hartelijk bedanken voor de vele jaren dat zij trouw de zieken uit de gemeente bezocht. Toegewijd en met liefde heeft zij dat gedaan. Dhr. en mevr. Frank en Janny Scheurwater-Heijkoop nemen deze taak over van haar. Wij bewonderen Frank en Janny omdat ze in een voor hen harde tijd proberen zo goed mogelijk te blijven functioneren en dat ze daarbij ook voor anderen naar hun mogelijkheden proberen nog wat te betekenen. Wij wensen jullie ook bij deze nieuwe taak wijsheid toe en vreugde.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen