Op D.V. 20 en 21 okt. a.s. is het zover! Jij komt toch ook naar de “Bouwplaats”?!

Een ieder die vorige week aan het welslagen van de van de V.B.C.-dagen heeft meegewerkt, zeggen wij daarvoor heel hartelijk dank. Het is mooi, dat het alles in zo`n goede harmonie is verlopen.

“Ken jij de goede Herder?”; dat is het thema van de Vakantie Bijbel Club van D.V. 21 en 22 okt. a.s. De jongens en meisjes van groep 1-4 zijn op 21 okt. welkom van 9.30-12.00 uur. De jongens en meisjes van groep 5-8 heten we op 21 okt. welkom van 14.00-16.00 uur. Op woensdag 22 okt. is er om 10.00 uur voor de kinderen van alle groepen en uitdrukkelijk ook voor de ouders en andere belangstellenden een voorstelling van poppentheater “Arcante”. We hopen op een paar mooie dagen en dat het alles moge strekken tot de eer van Gods Naam.

Allen die vorige week aan het welslagen van de V.B.C. hebben bijgedragen, zeggen wij daarvoor hartelijk dank!

De volgende week is het weer zover! Alle kinderen van de gemeente nodigen wij voor dit gebeuren heel hartelijk uit! Voor het programma verwijs ik naar de kerkbodeberichten van M`graaf.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen