want Herodes zal het Kind zoeken ( en wij ? ) Mattheus 2 : 13.

Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Mattheus 2 : 15b.

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Lukas 1 : 37.

Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. Jesaja 7 : 14.

En Samuel zei tegen het volk: Kom, laten wij naar Gilgal gaan en het koningschap daar vernieuwen.1 Samuel 11 : 14.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen