Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.Jesaja 3 : 23-24.

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.Jacobus 1 : 22

Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, Daniël 3 : 17a.

Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? Handelingen 10 : 47.

goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht uit.Psalm 89 : 15b.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen