Loof de HEERE, want de HEERE is goed;zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk.Psalm 134 : 3.

Zelfs vindt de mus een huis
en de zwaluw haar nest,
waarin zij haar jongen legt:
bij Uw altaren, Psalm 84 : 4.

Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
daarom zullen mijn lippen U prijzen. Psalm 63 : 4.

En de Heere opende haar hart,Handelingen 16 : 14 midden.

Maar de HEERE was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid; Genesis 39 :21.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen