“Zie, uw Koning”!, Johannes 19 : 14b.

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Lukas 23 : 34a.

Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Waar hebben wij nog getuigen voor nodig? Markus 14 : 63

Hebt u ook dit Schriftwoord niet gelezen: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden.Markus 12 : 10.

“Geef ons heden ons dagelijks brood” uit “Het Onze vader”.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen