Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen,Jesaja 64 : 1a.

Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden. Psalm 103 : 2.

Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Openbaringen 3 : 19.

De oogst is voorbij, de zomer is ten einde,
en nog zijn wij niet verlost. Jeremia 8 : 20.

Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, Psalm 43 : 3a.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen