Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. Mattheüs 5 : 7.

En Hij opende Zijn mond en onderwees hen, Hij zei: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Mattheüs 5 : 2 – 6.

En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Mattheüs 5 : 2b – 5.

En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 4.Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Mattheus 5 : 2 en 4.

En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig zijn de armen van geest,want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Mattheus 5 : 2 – 3.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen