Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Johannes 6 : 67b – 68.

zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Mattheüs 20:28

En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Markus 1 : 27a.

nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. Mattheus 26 : 32.

Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed,
het bloed van het nieuwe verbond,
dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Mattheus 26 : 27b – 28.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen