Is Saul ook onder de profeten? 1 samuel 10 : 12slot.

Blus de Geest niet uit.1 Thessalonicenzen 5 : 19.

want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb! Genesis 28 : 15b.

Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Daniël 6 : 23.

Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Daniël 6 : 23

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen