Hiervoor nodigen wij de deelnemers op D.V. 28 maart a.s. weer heel hartelijk uit!

Op D.V. 7 maart a.s. nodigen wij de belangstellenden hiervoor weer hartelijk uit!

De belangstellenden worden hiervoor op D.V. 14 febr. weer van harte uitgenodigd.

Op D.V. 24 jan. a.s. vindt in de “Wegwijzer” de “Pastorale cursus” weer plaats. Wij nodigen de belangstellenden hiervoor hartelijk uit.

Op D.V. 3 jan. a.s. worden de belangstellenden hiervoor weer van harte uitgenodigd. Wij bespreken de les over “Incest”. Les 33 is dat.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen