Ga naar de inhoud

Categorie: Meeleven

Meeleven

We leven mee met de zieke mensen in onze gemeente. We denken ook aan degenen die in familieverband met ziekten en zorgen te maken hebben. Er is veel gebrokenheid en onzekerheid. Ondanks dat er veel medeleven wordt ervaren, kun je …

Meeleven

We denken aan gemeenteleden die elders wonen. We denken ook aan de (veelal) oudere gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen en waarvan de namen zelden genoemd worden in de kerkbode. Als u in gedachten rondkijkt in de gemeente, …

Meeleven

We denken aan hen die aan huis gebonden zijn door ziekte of ouderdom. Wat kan het leven dan zwaar zijn. We bidden u toe dat u uw zorgen en angsten bij de Heere mag brengen. Hij is de Hoorder der …

Meeleven

Juist in de vakantietijd denken we aan de rouwdragende families. We gaan zo gauw over tot de orde van de dag. Maar als je iemand verloren hebt, ligt dat anders. Dagelijks voel (en zie) je die lege plek. In onze …

Meeleven

We leven mee met de rouwdragenden onder ons die te maken kregen met verlies in de nabije familiekring. De troost van de hemelse Vader zij u nabij! Ook leven we mee met de zieken in onze gemeente. De weg die …

Meeleven

In ons persoonlijk gebed bidden we niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze naasten. Ziet u mensen in onze gemeente, of in uw naaste omgeving die een moeilijke en zware weg gaan? De één vanwege ziekte, de volgende vanwege …