Graag hadden we op donderdagavond 29 okt. een gemeenteavond over het beroepingswerk willen houden. Maar door de verscherpte coronamaatregelen en het beperkt aantal mensen dat daardoor aanwezig kan zijn, wordt het een lidmatenavond. Dus alleen de belijdende leden kunnen aanwezig zijn. Verdere details horen we bij de afkondigingen. Graag wel tijdig aanmelden. Dit kan bij de scriba scriba@hervormdbrandwijk.nl

Geloofsoverdracht en –opvoeding is een belangrijke zaak. Een taak en plicht van de ouders en de hele gemeente. We willen hier met elkaar over nadenken en proberen elkaar te versterken en te bemoedigen. We nodigen alle ouders en kinderen tot en met de JV-leeftijd uit om hierbij aanwezig te zijn en een bijdrage aan het gesprek te leveren. Het gaat ons allen zeer ter harte. Op woensdag 3 april a.s., vanaf 19.45 uur (inloop) hopen wij u in de “Wegwijzer” te ontmoeten. Het programma begint om 20.00 uur.

Wij herinneren u aan de gemeenteavond van D.V. donderdag 14 juni a.s. Het eerste onderdeel wordt verzorgd door student D.A. Burggraaf uit Nieuwland die in het kader van zijn theologische opleiding iets hoopt te zeggen over het onderwerp “orgaandonatie”. In het tweede deel van de avond wordt u “bijgepraat” door het kerkrentmeesterschap. We beginnen om precies 20.00 uur. Probeer er om 19.40 uur al te zijn voor een kopje koffie, zodat er op de timing niet al te veel druk komt te staan. Wees welkom!

Op D.V. 23 febr. a.s zal dhr. N. van Splunter (missionair werker in Spangen) ons in de “Wegwijzer” over dit project komen vertellen. Noteer de datum alvast!

“Jong en oud: samen gemeente!”; dat is de titel van de gemeenteavond die ds. P. Vermaat uit Veenendaal op woensdag 13 april a.s. voor ons hoopt te verzorgen. Om 20.00 uur heten wij u allemaal graag welkom. In de “Wegwijzer” is dat. Wij hopen, dat er inderdaad van jong en oud een goede belangstelling is!

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen