Op D.V. 15 febr. a.s., om (precies) acht uur, ontmoeten wij elkaar weer. Wij bespreken uit ons boekje hoofdstuk 5: “Is twijfel zonde?”