Op woensdag 18 jan. a.s. hopen wij elkaar weer te zien!