Op maandag 15 febr. hopen wij elkaar weer te ontmoeten. Wij bespreken hoofdstuk 11 van “Discipel voor het leven”. “Wees waakzaam” heet dat hoofdstuk.