Op D.V. woensdag 24 okt. a.s. gaan we hier weer mee verder. De “Tussencatechese” is bedoeld voor hen, die de gewone catechisatie achter zich gelaten hebben, maar die aan de belijdeniscatechisatie nog niet toe zijn voor hun gevoel. We bespreken hoofdstuk 7 van “Discipel voor het leven”: “Over het raadsel van het lijden”. Dat is in de “Wegwijzer” van 20.00-21.30 uur. Ook als je nog niet eerder geweest bent, ben je van harte welkom. Ik kan desgewenst voor een kopie van deze les zorgen. Vraag er mij dan even om. De twee hierop volgende data zijn 14 nov. en 12 dec. Noteer het alvast!