M.n. de ouders van de jongeren tussen 12 en 22 nodigen wij de komende dinsdag om 19.45 uur heel hartelijk in de “Wegwijzer” uit voor een introductieavond. Het catecheseteam stelt uw aanwezigheid bijzonder op prijs.