Op D.V. dinsdag 30 jan. a.s. om (precies) 19.15 uur verwachten wij alle catechisanten (ook van groep 3) met hun ouders voor een presentatieavond van de stichting Gevangenzorg Nederland. Dat is een stichting die prachtig werk doet in gevangenissen. In het kader van de catechisatie stellen wij hoge prijs op jullie en uw aanwezigheid. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.