Deze avond waarop de st. “Gevangenenzorg Nederland” zich presenteert wordt gehouden in de “Wegwijzer” op D.V. di. 30 jan. om precies 19.15 uur tot ongeveer 20.45 uur. Wij rekenen in ieder geval op de catechisanten van alle groepen en hun ouders. Maar ook alle andere belangstellenden zijn van harte welkom.