Op D.V. dinsdag 17 febr. (op de gewone catechisatietijd, om precies 19.15 uur) verzorgt Martine de Wit uit Putten een avond n.a.v. de ernstige ziekte die zij had, maar die zij gelukkig is te boven gekomen. Het boek dat zij daarover schreef heet: “Een wolk in mijn been”. Wij verwachten alle catechisanten (ook die van groep 3), hun ouders en wie dit verder graag meemaken wil. Uiterlijk om 20.45 uur is de sluiting, waarna er u nog iets te drinken wordt aangeboden. Wij nodigen u hiervoor heel hartelijk uit!